top of page

COACH list

旋風球註冊教練名單
Asset 8.png

旋風球運動導師

 Flyball Instructor

Asset 1.png

一級旋風球教練

Level 1 Flyball Coach

Asset 2.png

二級旋風球教練

Level 2 Flyball Coach

Asset 4.png

三級旋風球教練

Level 3 Flyball Coach

註冊編號 Reg. No.

教練級數 Coach Lvl.

姓名

​Name

性別 Gender

有效期至 Exp. Date

FBA23025

Asset 1.png

卓品佑

Cheuk Bun Yau

男 M

31/3/2025

FBA23024

Asset 1.png

余霈銚

Yue Pui Yiu Priscilla

女 F

31/3/2025

FBA23022

Asset 1.png

鄧文康

Tang Man Hong

男 M

31/3/2025

FBA23021

Asset 1.png

鄭宏業

Wang Yip Cheng

男 M

31/3/2025

FBA23020

Asset 1.png

関永富

Kwan Wing Fu, Murphy

男 M

31/3/2025

FBA23019

Asset 1.png

魏澤生

Ngai Chak Sang

男 M

31/3/2025

FBA23018

Asset 1.png

鄭惠施

Cheng Wai Sze

女 F

31/3/2025

FBA23016

Asset 1.png

賀夢欣

Hor Mona

女 F

31/3/2025

FBA23015

Asset 1.png

趙曙暉

Chu Fai Chiu

男 M

31/3/2025

FBA23014

Asset 1.png

關浩廉

Ho Lim Kwan

男 M

31/3/2025

FBA23013

Asset 1.png

梁亦舜

Yik Shun Leung

男 M

31/3/2025

FBA23012

Asset 1.png

利文峰

Li Man Fung

男 M

31/3/2025

FBA23011

Asset 1.png

林耀華

Lam Yiu Wa

男 M

31/3/2025

FBA23010

Asset 1.png

劉渙昆

Lau Woon Kwan

男 M

31/3/2025

FBA23009

Asset 1.png

黃佩瑩

Wong Pui Ying

女 F

31/3/2025

FBA23008

Asset 1.png

余宅翹

Yu Jacqueline

女 F

31/3/2025

FBA23007

Asset 1.png

陳英偉

Chan Ying Wai

男 M

31/3/2025

FBA23005

Asset 1.png

李浩言

Li Ho Yin

男 M

31/3/2025

FBA23004

Asset 1.png

郭曉彤

Kwok Hiu Tung

女 F

31/3/2025

FBA23003

Asset 1.png

曾昭豪

Tsang Chiu Ho

男 M

31/3/2025

bottom of page